Nationale Natuurkundeolympiade

Meedoen?

Tijdpad 2016-2017

Overzicht

Wat Wanneer Waar
Scholen geven zich op (zie ook) tot 09-01, 2018
Opgaven verstuurd naar scholen (deze keer mogelijk digitaal) 11-01, 2018
Eerste ronde op de scholen 15-01 tot 02-02, 2018 Op school
Resultaten leerlingen opgestuurd door docenten voor (indien nog nodig) 10-02, 2018
Uitslag 1e ronde, toesturen lesbrieven naar deelnemers 2e ronde voor 07-03, 2018
Tweede ronde met 200 beste leerlingen van de eerste ronde in April 2018 Groningen en Utrecht
Eindronde met de beste 20 deelnemers 12-06 t/m 19-06, 2018 Utrecht
Huldiging door ministerie van OCW 20-06?, 2018 Den Haag
Practicumtraining met beste vijf, die naar de internationale gaan 25-06 t/m 27-06?, 2018 Groningen
Internationale Olympiade 21-07 t/m 29-07, 2018 Lissabon, Portugal

De eerste ronde

Half januari wordt op school de eerste ronde afgenomen. Deze duurt twee klokuren. Scholen die het jaar ervoor hebben meegedaan krijgen automatisch de opgaven toegestuurd. Andere scholen kunnen zich tot begin januari opgeven bij de secretaris. De docent kijkt de opgaven na en stuurt de uitslagen en antwoorden naar het secretariaat.

Onder de scholen met meer dan vijf deelnemers wordt een prijs van € 500 verloot. verder krijgt de beste school van de eerste ronde een jaar lang de wisselprijs mee naar huis.

De beste 200 deelnemers krijgen  een studiepakket toegestuurd, waarmee ze hun niveau kunnen verbeteren.

De tweede ronde

Eind april wordt door de beste 200 leerlingen een tweede toets gemaakt, waarmee ze hun score op de eerste ronde kunnen verbeteren.
Na deze tweede ronde wordt de uiteindelijke lijst vastgesteld van 20 leerlingen die meedoen met de eindronde in juni.

De eindronde

De eindronde betekent van een week lang colleges volgen, werkcolleges volgen en een theoretische en een experimentele toets doen en veel plezier met elkaar maken. dit gebeurt het ene jaar op de Rijksuniversiteit Groningen en het andere jaar op de Universiteit Utrecht. De beste vijf leerlingen van deze eindronde krijgen een hologram als prijs en zij vertegenwoordigen Nederland op de Internationale Olympiade.

De internationale olympiade

Aan de Internationale Olympiade doen zo’n 85 landen mee. Zij is elk jaar in een ander land. In 2018 is dat Portugal (Lissabon). De vijf leerlingen die Nederland vertegenwoordigen oefenen nog een paar dagen voor de Internationale in practicum doen en natuurkunde, waarmee we proberen op niveau te komen.
Als extra stimulans stelt de Stichting Natuurkunde Olympiade Nederland nog geldprijzen beschikbaar voor de leerlingen die een eervolle vermelding (€ 125), een bronzen (€ 250), zilveren (€ 375) of gouden medaille (€ 500) winnen.

Hoe meedoen?

Als je als leerling graag wilt meedoen, moet je je docent vragen of hij de school opgeeft als deelnemende school. De docent kost het half januari wat lestijd en tijd om de meerkeuzevragen en de paar open vragen na te kijken. De rest van de olympiade vormt voor de school geen belasting.

Opgeven kan bij de secretaris van de olympiade.